Stöd till föreningslivet med anledning av coronaviruset


Många föreningar påverkas ekonomiskt på grund av spridningen av coronaviruset på olika sätt. Vissa påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför föreslår Socialdemokraterna i Upplands-Bro ett antal åtgärder för att förbättra situationen på kort och lång sikt.
Komplement till statliga medel
Åtgärderna är ett komplement till de beslutade statliga medlen på 500 mkr till kultur och 500 mkr till idrott samt de statliga medel på 100 mkr till föreningar som arbetar med barn och unga i utsatta situationer, våld i nära relationer samt våldsutsatta kvinnor, barn och HBTQ-personer.


Socialdemokraternas åtgärdspaket för att stödja kultur-och fritids livet i Upplands-Bro kommun

1.Ta bort alla avbokningsavgifter i kommunens anläggningar till föreningslivet under 2020.
2. Det lokala aktivitetsstödet vårterminen 2020 ska baseras på vårterminen 2019 års aktivitetsstöd.
3. Föreningar som inte erhåller gratis lokaler (dvs de som inte är barn och ungdomsföreningar) ska erbjudas lägre lokalkostnad
4. Ge föreningar stöd i att söka de statsbidrag och projektmedel som finns tillgängliga.
5. Föreningar får dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse, eftersom många inte hunnit ha sina årsmöten innan coronavirusets utbrott.
6. Ordinarie avbokningsregler för kultur- och fritidsnämndens prislista upphävs. Kultur- och fritidsförvaltningen debiterar inte arrangörer som avbokar sina evenemang eller arrangemang som är inbokade under perioden mars-september 2020.
Arrangörer får ingen kostnad för att omboka sina arrangemang/ evenemang. Om arrangemanget/evenemanget går att genomföra på ett nytt datum efter perioden debiteras arrangören enligt kultur- och fritidsnämndens prislista.
7. Utreda möjligheterna att ersätta de föreningar som drabbats ekonomiskt.
8. Skapa fler mötesplatser utomhus för de ökade antalet som tillbringar sin semester i kommunen.

9. Öka skötseln vid de mötesplatser som finns idag för att anpassa dessa till ett ökat besöksantal.
10. Erbjuda stöd till föreningar att genomföra projekt, evenemang och verksamhet digitalt.
11. Erbjuda teaterföreställningar, föreläsningar, konstutställningar och musikarrangemang digitalt

facebook Twitter Email