Socialdemokraternas krispaket i Coronatider

Krispaket

Vi vill ge kommundirektören i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna och återkomma med konkreta förslag, för ansvarsfulla och snabba beslut, för att stödja enskilda, organisationer och företag i Upplands-Bro kommun med anledning av coronaviruset:

 1. att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg.
 2. att tillsynsbesök från kommunen som inte bedöms vara akuta skjuts upp,
 3. att skyndsamt införa avgiftsfri parkering i 3 timmar på alla kommunala parkeringar
 4. att kommunen subventionerar gymnasieelever som äter dagens lunch vardagar på valfri restaurang.  En subvention på 75 kronor per elev och dag. Ha beredskap för om det skulle bli aktuellt att erbjuda högstadieelever samma subvention om skolor stängs. Kommunen ska rekommendera restauranger system med take-away för att minska risken för smittspridning.
 5. att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens likviditet.
 6. att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen.
 7. att kommunen ska vara generös med att bevilja anstånd med lokalhyror efter begäran från hyresgäst och uppmana andra fastighetsägare i Upplands-Bro kommun att göra likadant,
 8. att se över möjligheten att ge antingen anstånd eller förlänga betalningstiden för de hyresgäster som bor i kommunens, kommunala bolag och drabbas av Coronaviruset. Drabbade hyresgäster bör mötas av en stor generös inställning om det blir hyresförseningar kopplat till att hyresgästen är drabbad av pandemin. Målet är att säkerställa att dessa hyresgäster ej bli av med sitt hyreskontrakt och uppmana andra fastighetsägare i Upplands-Bro kommun att göra likadant
 9. att ta hänsyn till föreningarnas förutsättningar att bedriva verksamhet, kopplat till aktivitetsstöd och andra bidrag.
 10. att kommunen ska vara god affärspart gentemot leverantörer när konferenser och liknande som kommunen arrangerar ställs in vilket exempelvis innefattar att i första hand omboka istället för att avboka
 11. att underlätta för företag i kommande upphandlingar genom borttagande av årsomsättnings- och ratingkrav
 12. att kommunledningskontoret underlättar företagens kontakt med kommunen genom att erbjuda digital kontakt den närmaste tiden
 13.  att kommunen öppnar upp för att timanställda personal från näringslivet. I ett första skede kökspersonal, när behov uppstår i kommunen.
 14. att arbeta aktivt och konstruktivt med civilsamhället och andra för att stödja åtgärder som motverka isolering för kommunmedborgare i riskgruppen.som bor i kommunens, kommunala bolag och drabbas av Coronaviruset, genom sjukdom eller permittering. Drabbade hyresgäster bör mötas av en stor generös inställning om det blir hyresförseningar kopplat till att hyresgästen är drabbad av pandemin. Målet är att säkerställa att dessa hyresgäster ej blir av med sitt hyreskontrakt och uppmana andra fastighetsägare i Upplands-Bro kommun att göra likadant.
 15. Det är ju mycket prat om vad kommunerna gör för sina lokala företag (högst relevant) Men vi måste också agera gällande villkoren för vårdpersonalen. Förslag är att anställa vikarier i 4 månaders maj-augusti för att klara både Corona och semesterperioden. Detta ger en trygghet för vikarierna att inte gå på timma och dessutom få en längre periods arbete.
 16. att besluten gäller tillsvidare och fram till att annat beslut fattas
 17. att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till krisledningsnämnden om liknande åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna för enskilda, organisationer och företag i Upplands-Bro kommun med anledning av spridningen av coronaviruset.

  Vi måste alla hjälpas åt! Kommunen ska vara öppen för ytterligare insatser och ska föra dialogen med det lokala näringslivet enskilda och organisationer. Önskemål om fler insatser ska prövas kontinuerligt.
facebook Twitter Email