Mötesplatser för äldre

På Torget 4 i Kungsängen fanns en gång en restaurang….

Den var främst till för de som bodde i huset men även andra var välkomna i mån av plats. Lönsamheten var nog inte den bästa, så den aktören stängde restaurangen till mångas förtret.

Sen kom restaurangskolan dit och det blev ett riktigt lyft för alla som gick dit och åt. Men, elevunderlaget sviktade så skolan lade ner den utbildningen.

Man kom då på att en LSS-verksamhet kunde flytta in och bedriva café.

Återigen en populär verksamhet som än en gång främjade samvaron mellan de äldre som bor i huset och roligt jobb för de som arbetade där.

Nu under sommaren så fick jag veta att caféet har stängts och lokalen är, så vitt jag förstått igenstängd.

Var ska det populära musikcaféet nu äga rum?

Hur ska våra pensionärsföreningar i Kungsängen hålla sina medlemsmöten. Detta är den enda lokal som är rymlig nog!

Alla partier hade i sina valmanifest något om att ”Arbeta för fler lokaler där äldre kan träffas för social samvaro”. Det har de som nu styr i kommunen glömt bort!

Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande Äldre- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email