Läs vårt Kommunala Handlingsprogram 2022-2026

En trygg välfärd som det går att lita på Prioriterade områden för Upplands-Bro kommun Utbildning: en nyckel till frihet och tillväxt Utbildningsövergripande åtgärder: en proffesisonaliserad och  trygg utbildningsmiljö Öppen förskola: en viktig träffpunkt Förskola och förskoleklass: en trygg och lärorik förskola för alla barn Grundskolan: en jämlik kunskapsskola med höga resultat Fritidshem: mindre grupper och…

Läs mer
facebook Twitter Email