Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Årligt ägardirektiv
  • ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
  • lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
  • betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2021 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
  • öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
  • arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer.
  • arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer.
  • schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 % inför 2021.
  • låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.
  • under året undersöka och ta fram förslag på lämpliga fastigheter för avyttring och försäljning.

facebook Twitter Email