1:maj 2020

Ett starkare samhälle!

Partivänner!

Vi har en allmän smittspridning i Sverige. Liv, hälsa och jobb är hotade. Flera av oss kommer att bli sjuka, flera kommer att tvingas säga ett sista farväl till en älskad, utan att kunna träffa hen under den sista tiden.

Enda sättet att klara av detta är att vi möter krisen som ett samhälle där alla tar ansvar för sig själv, för varandra och för vårt land.

Det kommer att bli tufft, men vi kommer att klara av detta. Det är knappast rätt läge att vara konfliktsökande gentemot andra partier. Därför väljer jag att avstå kommentarer kopplat till minorotersstyret som valt att ge SD vågmästarrollen i vår kommun, Upplands-Bro.

Vi kan tydligt se den kursändring som det borgliga minoritetsstyret tillsammans med SD fattar beslut på beslut om. Det handlar om nerdragningar i välfärden, höjning av egenavgifter, och inbromsningen av bostadsbyggande. Viljan att ombilda hyresrätter och sälja ut våra gemensamma verksamheter. Ge hyresrabatt till privata skolaktörer, kulturcheckar och privatisera välfärdsområden.

Det handlar om hårdare regler inom förskolan som innebär mindre tid på förskolan för barn till föräldrar som studerar eller är arbetslösa. Nerdragningar av sommarjobb för kommunens ungdomar och indragna stöd till studieförbunden.

De uttrycker också viljan att höja avgifter för att hyra/vistas i kommunala anläggningar, ett ärende som vi stoppat i Kommunstyrelsen.

Höjning av egenavgifter för trygghetslarm inom äldreomsorgen, matlådor inom äldreomsorgen, familjerådgivning och förskoleavgift för de som har lägst inkomster och mycket annat.

Den 27 mars 2020 valde vi socialdemokrater, tillsammans med övriga partier i kommunfullmäktige, att ingå en överenskommelse som innebär att med ett samlat politiskt ledarskap ta oss igenom krisen tillsammans. Vi lägger tillfälligt partipolitiken åt sidan för att gemensamt fokusera på att leda kommunen genom den pågående Corona krisen.

När Corona pandemin klingar av och vi kan återgå till en vardag som vi är vana vid, då tar vi på nytt upp vårt lokala oppositionsarbete enligt den oppositionsstrategi vi gemensamt arbetat fram och arbetar strukturerat via vårt årshjul.

Då tar vi tag i vårt arbete mot nedmontering av välfärden, höjda egenavgifter, inskränkningar inom skolan och äldreomsorgen. För en samhällsutveckling där vi är i ständig opposition mot orättvisor och för en utveckling som vilar på vår ideologi och våra värderingar och tankar om ett starkt, tryggt och utvecklingsinriktat solidariskt samhälle för alla.

Partivänner!

Det är en prövningarnas tid för vårt land. Den pågående pandemin testar vårt samhälle på alla tänkbara sätt: vår beredskap, vår ekonomi, vår välfärd – men den prövar oss också – dig och mig, i vår roll som medmänniskor.

Men allra viktigast att belysa en dag som denna är trots allt de människor som står längst fram i försvarslinjen. De som varje dag sliter och arbetar mycket hårt. Alla de som gör att samhället fungerar också i en tuff tid. Listan på människor att tacka när detta väl är över kommer att bli mycket lång och vi kan konstatera att vår samhällsmodell visar att den håller.

Ett starkt samhälle, byggt på gemenskap och solidaritet. Detta kommer knappast som några nyheter för oss i arbetarrörelsen, tvärtom!

Idén om det starka samhället är lika djupt rotad i vårt parti som den röda färgen på vår fana. Uppbyggnaden av det starka samhället har på många sätt varit en bärande tanke för arbetarrörelsen genom hela vår historia, och även en självklar del av den svenska modellen.

För vi vet nämligen att ensam är allt annat än stark. Alla behöver vi någon gång en hjälpande hand. Och vårt behov av varandra blir som störst i tider av prövningar, som nu – när hela vår omvärld skakar – och vi är som mest sårbara, är det därför naturligt att det finns en förväntan på att det starka samhället finns där.

Att samhällets samtliga system levererar. För även om krisen i första hand är en fråga om människors liv och hälsa så sträcker sig konsekvenserna längre än så. Det handlar också om vilket stöd som finns till den som blir sjuk, förlorar jobbet eller på andra sätt drabbas av det som nu sker.

Det är och kommer att bli tufft för många – men ingen är ensam i denna kris. Du har ett helt samhälle vid din sida som gör allt för att säkra din försörjning, din hälsa. Det är trygghet i praktiken. Det finns en stor förväntan på att vi tillsammans, genom vårt samhällsbygge, ska klara oss igenom detta.

Och det, partivänner, ska vi göra!

Vi vet att solidaritet är det praktiska uttrycket för insikten att vi alla är samhällsvarelser, ömsesidigt beroende av varandra, Och att det samhälle fungerar bäst, som formas med utgångspunkt i det gemensammas bästa.

Vår välfärdspolitik bygger på detta, för att ta ett konkret exempel.

Den gemensamma, solidariska finansieringen av vår välfärd ger alla medborgare tillgång till sjukvård i världsklass – oavsett tjockleken på den egna plånboken.

Den som har det gott ställt får i gengäld ett tryggare samhälle, utan de slitningar som det extrema klassamhället för med sig. Ett plus ett blir tre.

Den 29 april redovisade SIFO en undersökning som visar att 80 % av svenskarna tycker att Socialdemokraterna har gjort ett bra eller mycket bra jobb i den rådande pandemin. Hoppas att medborgarna fortsätter att se vad vi kan också vid nästa val.

Genom solidaritet skapar vi ett bättre samhälle.

Ett starkare samhälle.

Och det partivänner, ska vi aldrig sluta att kämpa för!

Var rädd om dig, dina nära och kära!

Camilla Janson (S)

Oppositionsråd, Upplands-Bro kommun

facebook Twitter Email