En riktigt fin sommar !

Nu är det äntligen sommar och tid att njuta av ledighet, sol och bad.

Men det blir inte en vanlig sommar, vårt land liksom övriga världen är drabbad av Covid-19 ett dödligt virus, som vi med gemensamt ansvar ska bekämpa.

 Liv, hälsa och jobb är hotade. Det enda sättet att klara av denna fruktansvärda pandemi är att vi möter krisen som ett samhälle där alla tar ansvar för sig själv, för varandra och för vårt land då är det såklart viktigt att vi fortsätter följer folkhälsomyndighetens rekommendationer hela tiden.

Solidaritet och omtanke mellan människor bygger samhället starkare och tryggare för alla! I dessa tider behövs den, omtanken, ytterligare lite extra!

Socialdemokratisk politik står sig alltid bra, det är tydligt att vår politik behövs särskilt i kristider.

När vi håller ihop är vi så mycket starkare!

Just nu utsätts hela vårt samhälle för oerhörda påfrestningar. Men är det något jag vet, så är det att vi tillsammans kommer att fixa detta. Det är nämligen när vi som samhälle utsätts för prövningar som vi kan visa hur starka och solidariska vi faktiskt är.

Den socialdemokratiskt ledda regeringens främsta fokus är att begränsa smittspridningen i landet. Vi sätter välfärden först, vård och omsorg ska ha de resurser som krävs i kampen mot viruset.

Krisen medför även allvarliga konsekvenser för ekonomin och jobben. Vi socialdemokrater kommer att fatta de beslut som krävs, när de krävs, för att rädda jobben och motverka de ekonomiska konsekvenserna.

Den här krisen kommer att pågå under en längre tid och det kommer att bli tufft. Om alla tar sitt ansvar kommer vi att klara av det här tillsammans som ett samhälle – det starka samhället.

Sveriges strategi är att stoppa smittspridningen och skydda riskgrupperna.

Regeringens fokus är och har varit att med utgångspunkt från expertmyndigheternas råd säkra att rätt åtgärd sätts in vid rätt tillfälle för att först och främst värna befolkningen.

Sveriges strategi syftar i korthet till att:

1. Begränsa smittspridning i landet och rädda liv.

2. Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.

3. Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.

4. Lindra konsekvenser för medborgare och företag.

5. Begränsa oro, bland annat genom information.

6. Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Socialdemokraterna i Region Stockholm vill se ett förstatligande av beredskapsansvaret i sjukvården. Bakgrunden är den brist på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial som varit akut under pandemin Sedan 2009, då Alliansregeringen under statsminister Fredrik Reinfeldt (M) avreglerade apoteksmarknaden, har vi heller inget medicinlager.

Så när krisen kom stod vi – trots många varningar och utredningar genom åren – utan nödvändigt sjukvårdsmaterial och läkemedel.

Samtidigt började världens alla länder köpa på sig så mycket som möjligt.

Att agera i panik anstår inte ett land som Sverige. Beredskapslagren och ansvaret för dem bör förstatligas, med Finland som förebild, säger Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd.

Sjukvården är regionernas ansvarsområde. Stockholm har de senaste 14 åren styrts av Moderaterna. Under dessa 14 år har Moderaterna i olika konstellationer valt att privatisera sjukvård, minska antalet vårdplatser, lägga tunga varsel på våra akutsjukhus utan att säkra en god arbetsmiljö och bra villkor för personalen.

Faktum är att Moderaterna är ansvariga för 70 procent av svenska folkets sjukvård. Sju av tio svenskar är genom regionerna beroende av Moderaternas sjukvårdspolitik. Det är regionernas uppgift att se till att sjukvården har personal, material, mediciner, apparater och sängplatser.

I Stockholms fall är det fullständigt orimligt att beredskapen är så undermålig. Stockholm är Sveriges rikaste region. Få regioner i Europa har lika goda möjligheter att bygga en sjukvård som i kristider dessutom kan avlasta övriga landet.

Trots de otroliga insatserna från vårdpersonalen under Corona pandemin, planerar de styrande Moderaterna att genomföra massvarsel och stora nedskärningar på sjukhusen. Det kan vi, socialdemokrater, aldrig acceptera.

Socialdemokraterna föreslår att nedskärningarna stoppas och att ordentliga satsningar görs på sjukhusen och vårdcentralerna.

Nu tar vi ledigt för att umgås med nära och kära, självklart med ansvar och enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det blir också en tid för återhämtning.

I höst samlar vi oss, tar ett nytt tag i dagliga politiska värvet och politikutvecklingen. Att möta samhällets problem, utmaningar samt bygga vidare på det som fungerar och sikta framåt. Det är vår uppgift.

Vi samlar oss, vi håller ihop och berättar om vår syn på samhällsutvecklingen och dess lösningar och utveckling. Vi behöver försvara vår politik, i dessa dagar mer än någonsin, när vi ser att nyliberalismens drivkrafter om att sköta sig själv och lita på att marknaden löser allt, har fallit.

Det är socialdemokratins grundideologi som behövs, inte minst när det krisar. Det handlar om frihet, jämlikhet och solidaritet.Socialdemokratisk politik står sig alltid bra, det är tydligt att vår politik behövs särskilt i kristider.

När vi håller ihop är vi så mycket starkare!

Till sist vill jag önska er alla en riktigt skön sommar!

Var rädd om dig själv och dina nära och kära

Camilla Janson (S)

Oppositionsråd

facebook Twitter Email