– Äldre-och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

Äldre-och omsorgsnämnden

Budget 2020203 800
Volymförändring12 000
Generell kompensation7 000
  
Budget 2021222 800
Volymförändring8 000
Plan 2022230 800
Volymförändring8 000
Plan 2023238 800
facebook Twitter Email