Arbete & Näringsliv

Arbete är nyckeln till ett självständigt liv, och grunden för samhällets välstånd.

Att ge varje Upplands-Bro bo möjlighet att kliva upp på morgonen för att gå till arbete eller studier är därför grundläggande i vår politikJobben skapar tillväxt genom våra lokala företag och ger resurser till att stärka och utveckla skola och välfärd. Jobben integrerar människor i samhället och minskar kostnader för social utslagning. Vårt mål är full sysselsättning.

För att Upplands-Bro skall kunna ta del av Stockholmsregionens snabba tillväxt krävs att Upplands-Bros företag kan växa och anställa fler. Då behövs en fortsatt aktiv näringspolitik som gör att det är lätt att starta och driva företag, samt att fler vill bo i och besöka Upplands-Bro kommun.

Att bostadsbyggandet har tagit fart är en nyckel till att jobben kan fortsätta växa fram.

Bostadsbrist riskerar att försvåra företagsetableringar och nyrekrytering.

Genom god stadsplanering ser vi till att nya bostäder skapar underlag för stärkt välfärd, företagande, service, handel och liv mellan husen. En annan viktig del av vardagen är en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik. Det ska gå snabbt att ta sig till och från jobbet, skolan eller fritidsaktiviteten. Att välja klimatvänligt resande skall vara enkelt.

facebook Twitter Email