Bostäder

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

En egen bostad är ett viktigt steg in i vuxenlivet. Vi vill skapa förutsättningar för unga människor att kunna flyta hemifrån. Alla har inte pengar till en insats för en bostadsrätt och man skall aldrig tvingas bo hemma tills man är i 30 år eller äldre. Alla Upplands-Brobor skall ha ett eget förstahandskontrakt för en hyresrätt när de fyllt 26 år, förutsatt att man stått i kö från sin 18-årsdag och är folkbokförd i Upplands-Bro.

Många äldre som egentligen skulle vilja flytta drar sig för kostnaderna som en flytt kan innebära. Det gör att ensamma personer bor kvar i stora villor, när de egentligen skulle vilja bo i en mindre lägenhet mer centralt, medan barnfamiljer i stället trängs i lägenheter.

Vi vill se fler hyresrätter med rimliga hyror, bra bostäder för äldre, trygghetsboende, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen.

Att öka bostadsbyggandet är en central fråga för både välfärd och tillväxt.

Vi skall:

 • Bygga med varierade upplåtelseformer, minst 30 % hyresrättervid nybyggnation.
 • Värna hyresrätten – genom en stark allmännytta
 • Kommunens bostadsbolag, Upplands-Brohus AB ska bygga minst 400 hyresrätter under de kommande fyra åren.
 • Bygga i första hand kollektivtrafiknära lägen.
 • Bygga äldreboende och trygghetsboende.
 • Bygga ytterligare LSS-boenden.
 • Tillsammans med de boende utveckla hyresgästernas inflytande över boendet.
 • Samverka med privata byggföretag för att få fler bostäder i Upplands-Bro
 • Planera in kommande behov av skolor, förskolor, äldreboende och bostäder med särskild service enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det ska tas hänsyn till detta i samband med planuppdragen för nya bostadsområden, infrastruktur och kollektivtrafik är också viktigt att planera in.
 • Öka andelen solpaneler och upprusta i förnybara material.
 • Göra det möjligt att ladda el-bilar
 • Välja att bygga i trä- eller andra förnyelsebara när det är försvarbart tekniskt och ekonomiskt.
 • Möjliggöra så kallade ”kompiskontrakt”
 • Införa bostadsgaranti för unga. Senast när man fyllt 26 år skall man ha ett eget förstahandskontrakt för en hyresrätt i Upplands-Brohus bestånd, förutsatt att vederbörande stått i kö från sin 18-årsdag och är folkbokförd i Upplands-Bro kommun.
 • Sänka trösklarna för bostad via AB Upplands-Brohus genom att skapa möjligheter att med lägre inkomst få förstahandskontrakt.

 

facebook Twitter Email