Finskt förvaltningsområde

Syftet med Sveriges minoritetspolitik är att ge skydd för de nationella minoriteterna och att stärka möjligheterna till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Upplands-Bro ingår sedan 2010 i det finska förvaltningsområdet, vilket innebär att de som bor i kommunen och talar finska till vardags också skall kunna göra det när de kontaktar kommunen. Det handlar också om att kunna använda sitt modersmål för att ringa, skriva eller på annat sätt kontaktar kommunen.

Vi vill:

  • I samråd med den sverigefinska minoriteten arbeta fram årliga aktivitets- och åtgärdsplaner
  • Utreda behovet och möjligheterna att inrätta en finskspråkig avdelning på något äldreboende.
facebook Twitter Email