Fritid

Vi vill:

 • Tillgängliggörakommunens friluftsområden, badplatser och naturreservat med bättre kommunikationer, informationsmaterial och underhåll.
 • Upprätta en plan för utvecklingen av områdena Hällkana, Lillsjön och Vallbyviks bad.
 • Utveckla kommunens stöd till föreningslivet och uppmuntra ungdomars inflytande på verksamheten t. ex genom sociala kontaktpunkter.
 • Öka möjligheten till spontanaktivitet framför allt för barn och ungdomar.
 • Utveckla verksamheten på kommunens fritidsgårdar, samt se över dess placeringar där intresse finns och ha som mål att inrätta mötesplatser för äldre ungdomar. Det ska finnas attraktiva mötesplatser för alla ungdomar, där de får ta egna initiativ att vara med och forma verksamheten.
 • Utreda förutsättningarna att erbjuda en mer tillgänglig fritidsgårdsverksamhet – genom att investera i en fritidsgårdsbuss som kan erbjuda verksamhet på landsbygden och andra platser i kommunen samt skjutsa till olika evenemang.
 • Investera i fler allaktivitetsparker– för t.ex. skateboard-åkning, hinderbanor, cykling och utegymsverksamhet.
 • Utreda förutsättningar för att skapa övernattningsmöjligheter i anslutning till Kungsängens idrottsplats och Bro fotbollshall.
 • Bygga fler kommunala lekplatser.
 • Införa en friskvårdspeng för äldre så att fler äldre kan leva friska och aktiva liv längre upp i åldrarna.
 • Utveckla särskilda möjligheter för äldre att utöva friskvård t. ex utomhusgym, sociala kontaktpunkter, aktivitetspark.
 • Planera och projektera tillsammans med handbollsföreningen för en Multihall där föreningens verksamhet ska kunna växa och utvecklas och andra idrotter kan utövas.
 • Utveckla fler fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariationer och förbättrad tillgänglighet på dem som finns.
 • Färdigställa Aktivitetsparken i Bro.
 • Utreda förutsättningar för att skapa hundlekplatser i kommunen.
 • Öka skötsel och tillgänglighet till kommunens hundrastgårdar.
facebook Twitter Email