– Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

2021 sätter vi focus på att utreda kommunens deltagande i länsprislistan, dess för och nackdelar. Ger Upplands-Bro gymnasiet arbetsro för fokusera på att skapa en trygg, attraktiv skola där eleverna når sina resultat. Gymnasiet skall erbjuda en trivsam och trygg plats för studier och utveckling och särskilt fokus ska sättas på att arbeta fram tydliga åtgärder för studiero på lektionerna.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Budget 2020176 700
Volymförändring6 200
Generell kompensation5 200
Budget 2021187 100
Volymförändring6 200
Plan 2022193 300
Volymförändring6 200
Plan 2023199 500
facebook Twitter Email