Inledning

Socialdemokraterna i Upplands-Bro

Tillsammans kan vi skapa en ännu bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta:

Samhället går att förändra – och politik är att vilja något.

Därför tror vi på att den svenska modellen ska utvecklas så att vi står starkare inför framtiden. Det som förenar människor är att de stora livsprojekten är de samma för människor i alla länder och in i framtiden. Över livsloppet ställs vi inför samma problem.

Att växa upp och fostras, att finna kamrater och vänner

Att under ungdomsåren skaffa en utbildning

Att finna en plats i arbetslivet och klara egen försörjning

Att skaffa sig en bostad

Att bilda familj

Att behålla sin hälsa

Att säkra sin försörjning och värdighet inför ålderdomens oundvikliga skröplighet

Att få leva som fri medborgare, likvärdig med andra i samhället och vara delaktig i ansvaret för allas väl.

Allt detta är sådant som ständigt återkommer i människornas liv. Livsprojekten är gemensamma för oss alla. Det är utifrån dessa utgångspunkter vi skall diskutera vilket samhälle vi vill skapa.

Samhällets och solidaritetens mål är att alla ska förfoga över resurser så att de stora livsprojekten kan förverkligas av alla.

Vi skall investera så att du kan utbilda dig om du blir arbetslös, så att skolan du sänder dina barn till ger dem en bra utbildning, så att du kan behålla din trygghet om du blir sjuk och när du blir gammal.

Vi skall fortsätta bygga bostäder i hög takt, rusta och bygga ut järnvägar från norr till söder.

Angripa segregationen och kriminaliteten. Utveckla service och välfärd i hela landet.

Vi vill stärka kulturen och civilsamhället.

Vi strävar efter att ha de mest högteknologiska företagen, spetsforskning och miljöteknik skall ligga i den absoluta framkanten samt att vara det mest jämställda och jämlika landet i världen.

Den svenska modellen grundar sig på att alla bidrar. Alla som kan jobba ska jobba och alla som lever i Sverige skall ha förutsättningar att kunna ta sitt ansvar för vårt lands och för sin egen framtid.

Vi skall ta gemensamt ansvar för våra barns bildning, för att öka tryggheten på gator och torg, detta bland annat för att motverka hat, diskriminering, rasism och sexism.

Tillsammans skapar vi det Sverige vi vill leva i. 

Om alla gör sin plikt och kräver sin rätt, har vi möjligheter att bygga det sammanhållna, hållbara och fria föregångsland i världen, som vi vet att Sverige kan vara.

I denna oroliga tid behöver vi en starkare sammanhållning än någonsin förut.

Den går aldrig att skapa genom skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner, eller genom att peka ut syndabockar och att elda på hatet mellan människor.

Vi behöver gemensamma investeringar, gemensam ansvarskänsla och en gemensam tro på ett Sverige och Upplands-Bro som håller ihop.

 

facebook Twitter Email