Kultur

Vi vill:

  • Att barn/elever skall ges möjlighet att ta del av kulturutbudet i kommunen genom en kulturpeng.
  • Ta fram en strategi för konstnärliga möten och evenemang
  • Utveckla scenkonsten i kommunen så att fler har möjlighet att ta del av scenkonst av högsta kvalitet.
  • Stödja ungdomar i deras arbete med olika evenemang som bidrar till positiv utveckling av kommunen. Ex. Upplands-Bros ungdomsfestivalen
  • Bygga en kulturscen i Bro
  • Kulturskolans verksamhet skall breddas och stärkas så att allt fler barn och unga får möjlighet att utöva musik, konst, teater och dans.
  • Sänka terminsavgiften för Kulturskolan med målet att halvera avgiften från dagens 900 kr/termin.
  • Korta kön till Kulturskolans verksamhet.
  • Öka kulturutbudet i kommunen.
  • Utreda möjligheterna att erbjuda bra och ändamålsenliga repetitionslokaler för musik.
facebook Twitter Email