Missbruk

Upplands-Bro kommun skall bedriva ett aktivt arbete med både förebyggande och behandlande arbete. Det handlar om att hjälpa kommuninvånare som har problem med sitt missbruk av alkohol, droger, tabletter och spel. Vård och omsorg skall vara av hög kvalitet, anpassad till individens behov och önskemål. Vi vill göra insatser för att skjuta upp alkoholdebuten och allmänt begränsa alkoholkonsumtion bland barn och ungdomar. Arbeta för att påverka ungdomar och unga vuxna att avstå från droger och en kriminell och narkotikarelaterad livsstil samt att ge de personer som redan har en sådan livsstil styrka att komma ifrån denna. De som levt länge med missbruk kan ha svårigheter att få ett eget boende. Vi vill underlätta vägen in på bostadsmarknaden.

Vi vill:

  • Driva på utvecklingen av samarbetet mellan landstingets psykiatri och kommunens missbruksvård.
  • Arbeta drogförebyggandegenom samverkan och engagemang från samhällets, föräldrars och frivilligorganisationers sida.
  • Utveckla verksamheter i dialog med brukare, anhöriga och intresseorganisationer.
  • Erbjuda s. k lågtröskelboende, som en övergång till det egna boendet.
facebook Twitter Email