Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting har efter tolv års moderatlett styre Sveriges högsta landstingsskatt. Vi socialdemokrater vill inte höja den ytterligare. Problemen i Stockholms läns landsting har aldrig att göra med låga inkomster, tvärtom, de är klart högst i landet.

Problemet är istället de fel i prioriteringar, dålig uppföljning och det slöseri som moderaternas politik lett till och som innebär att Nya Karolinska Sjukhuset, NKS-kostnader och konsultkostnader tillåts skena samtidigt som akutsjukhusen tvingas till besparingar som lett till att 18 000 operationer ställts in bara de två senaste åren.

Vi vill kraftigt banta konsultkostnaderna, den svällande byråkratin och ställa högre krav på de privata vårdgivarna att samverka mer, de som idag är splittrade i nära 40 olika separata vårdmarknader.

Men då måste man våga ställa tuffare krav och tyvärr gör knappast moderaterna det eftersom de har övertro på privata verksamheter.

facebook Twitter Email