Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB


Bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen Ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.


Lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.


Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2022 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.


Öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.


Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer.


Arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer.

Schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 % inför 2022.

Uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.

facebook Twitter Email