Vår politik

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon.

Socialdemokraterna ett framtidsparti, en politisk kraft som steg för steg löser de stora framtidsutmaningar som Sverige, Stockholmsregionen och Upplands-Bro kommun står inför idag.

Det kräver hårt arbete, det finns inga enkla lösningar – men vi kommer att klara det, tillsammans!

Vi socialdemokrater står upp för alla människors lika värde. Det innebär att vi skall ha ett samhälle som bygger på alla människors skyldigheter, rättigheter och möjlighet att utvecklas och leva i frihet. Det kräver ett samhälle som är både solidariskt och rättvist.

Upplands-Bro är en bättre kommun idag än för fyra år sedan, när vi fick medborgarnas förtroende.

Upplands-Bro är idag en av Sveriges snabbast växande kommuner.

Bostadsbyggandet når rekordnivåer. Fler Upplands-Brobor går till jobbet, färre lever på försörjningsstöd och fler har en bostad att komma hem till.

Kommunens budget är stabil och det finns strategiska planer för samhällsutvecklingen.

Idag är Upplands-Bro en plats där företag investerar och möjligheter skapas. En plats för utveckling och framtidstro.

Samtidigt har alla ännu inte fått del av utvecklingen. Trots att jobben växer fram går människor arbetslösa. Även om vi tar ansvar för byggandet har många unga knappt råd att flytta hemifrån. En del känner sig otrygga på gator och torg. Skolresultaten har förbättrats, ändå lämnar allt för många elever skolan utan fullständiga betyg.

Äldre lever mindre sociala och rika liv än de skulle kunna göra med bättre stöd. Många känner otrygghet och oro för framtiden. Det är naturligt att känna frustration och ilska när samhället har svårt att räcka till.

I Upplands-Bro kommun skall vi kunna känna framtidstro och trygghet.

I en tid när många känner oro vill vi socialdemokrater sätta tryggheten främst. Tryggheten är grundläggande för att vi ska kunna leva våra liv som vi vill. Trygghet skapas av sammanhållning och tillit mellan människor. Omvänt är otrygghet och brottslighet ett tyranni över våra liv, och ett gift för samhället.

För att alla i Upplands-Bro skall kunna känna trygghet och framtidstro behövs en politik som investerar i det gemensamma – som satsar på skola, trygghet och välfärd.

Det här handlingsprogrammet innehåller vår politik för Upplands-Bro de kommande fyra åren, om vi får medborgarnas förtroende.

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email