Kultur- och Fritids Nämnden

Nazer Vukovic 

2:e vice ordförande Kultur-och fritidsnämnden

Läs mer om hur vi önskar utvecklingen för Kultur-och fritidsnämndens område i vårt Handlingsprogram för 2018-2022

 

facebook Twitter Email