Styrelsen

Kerstin Ahlin – Ordförande

Mary Svenberg- Vice ordförande

Rolf Nersing – Kassör

Roger Gerdin – Sekreterare

Björn-Inge Björnberg – Medlemsansvarig

Laila Norstad – Facklig-Politisk samverkan

Christina Nordlander – Utbildningsansvarig

facebook Twitter Email