Styrelsen

Kerstin Ahlin – Ordförande

Mary Svenberg- Vice ordförande

Rolf Nersing – Kassör

Roger Gerdin – Sekreterare

Björn-Inge Björnberg – Medlemsansvarig

Kristian Cronsell – Studieansvarig

Laila Norstad – Facklig-Politisk samverkan

Rasmus Lindstedt

facebook Twitter Email