Styrelsen

Kerstin Ahlin – Ordförande

Mary Svenberg- vice ordförande

Rolf Nersing – Kassör

Roger Gerdin – Sekreterare

Björn-Inge Björnberg – Medlemsansvarig

Kristian Cronsell – Studieansvarig

Seid Alajbegovic – Facklig-Politisk

Rasmus Lindstedt

 

 

facebook Twitter Email