Äldrepolitiskt program för mandatperioden 2022-2026

LIVSKVALITET HELA LIVET

  1. En förbättrad omsorgsverksamhet.
  2. Fler och bättre anpassade bostäder för äldre.
  3. Fler mötesplatser och möjligheter till fritidsaktiviteter.
  4. Förbättrad samverkan och dialog.
facebook Twitter Email