Tekniska Nämnden

Catharina Andersson

2:e vice ordförande Tekniska nämnden

Läs mer om hur vi önskar utvecklingen för Tekniska nämndens område i vårt Handlingsprogram för 2022-2026

facebook Twitter Email