Utbildningsnämnden

Rolf Nersing 

2:e vice ordförande Utbildningsnämnden

Läs mer om hur vi önskar utvecklingen för Utbildningsnämndens område i vårt Handlingsprogram för 2022-2026

facebook Twitter Email