Våra Politiker

Du kan skicka ett mail till någon av våra politiker genom att klicka på deras namn.

Ledamöter i kommunfullmäktige

Kontakta en politiker

Ordinarie Ersättare
Camilla Janson Annika Falk
Rolf Nersing Kristian Cronsell
Kerstin Ahlin Christina Nordlander
Björn-Inge Björnberg Juan Chacon
Catharina Andersson Anni Ullberg
Rasmus Lindstedt Christer Norberg
Hibo Salad Ali
Naser Vukovic
Helena Austrell
Leif Johansson
Birgitta Nylund
Sven-Inge Nylund

Saknar du någon? Du hittar resterande politiker på kommunens hemsida under respektive nämnd.

facebook Twitter Email