Kommunstyrelsen

 

Camilla Janson 

Oppositionsråd

och

2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Läs mer om hur vi önskar utvecklingen för Kommunstyrelsen  i vårt Handlingsprogram för 2018-2022

 

 

facebook Twitter Email