Kommunstyrelsen

Camilla Janson 

Oppositionsråd

och

2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Läs mer om hur vi önskar utvecklingen för Kommunstyrelsen  i vårt Handlingsprogram för 2022-2026

facebook Twitter Email