Bygg- och Miljönämnden

Välkommen till Bygg och Miljönämnden.

Vår socialdemokratiska ordförandekandidat inför Valet 2018 är Jan Lannefelt idag vice ordförande i nämnden.

Just nu på gång i Bygg och Miljönämnden är:

Uppdatering pågår

Nu pågår arbetet med kommande Handlingprogram

Bygg och Miljö:s  områden i HP 2019-2022

Det vi lovade  Valet 2014 återfinns i det Handlingsprogam nedan som är nu gällande:

Bygg och Miljö:s område i HP 2015-2018

facebook Twitter Email