Tekniska Nämnden

Catharina Andersson

2:e vice ordförande Tekniska nämnden

Läs mer om hur vi önskar utvecklingen för Tekniska nämndens område i vårt Handlingsprogram för 2018-2022

 

 

facebook Twitter Email