Tekniska Nämnden

Välkommen till Tekniska nämnden.

Vår ordförandekandidat inför Valet 2018 är Catharina Andersson idag ordförande i nämnden.

Just nu på gång i Tekniska nämnden är:

Uppdatering pågår

Nu pågår arbetet med kommande Handlingprogram

Tekniska nämndens områden i HP 2019-2022

Det vi lovade Valet 2014 återfinns i det Handlingsprogam nedan som är det nu gällande:

Tekniska nämndens område i HP 2015-2018

facebook Twitter Email