Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Helena Austrell

2:e vice ordförande Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Läs mer om hur vi önskar utvecklingen för Kommunfastigheters  område i vårt Handlingsprogram för 2022-2026

facebook Twitter Email