Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Välkommen till Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Vår ordförandekandidat inför Valet 2018 är Helena Austrell idag ordförande i bolaget.

Just nu på gång i Kommunfastigheter är:

  • Kommunfullmäktige den 20 dec -17  fattade beslut om investering för kommunfastigheters räkning för byggandet av förskolan Ringblomman på Ringvägen. Förskolan kommer att vara i två plan och inrymma 120 förskolebarn.
  • Slutbesiktning har nyligen ägt rum på Hagnässkolan efter en omfattande renovering.
  • Upprustningar av skolor och förskolor sker årligen till en kostnad av c:a 20 miljoner.
  • Utbyggnad av förskolan Blomman i Bro påbörjas inom kort.
  • Förskolan Ekhammar togs i bruk HT 17

Nu pågår arbetet med kommande Handlingprogram

Kommunfastigheters områden i HP 2019-2022

Det vi lovade Valet 2014 har genomförts.

facebook Twitter Email