Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Camilla Janson

2:e vice ordförande Gymnasie-och arbetslivsnämnd

Läs mer om hur vi önskar utvecklingen för Gymnasie-och arbetslivsnämndens område i vårt Handlingsprogram för 2022-2026

facebook Twitter Email