Kommunstyrelsen

Välkommen till Kommunstyrelsen.

Vår  ordförandekandidat inför Valet 2018 är  Camilla Janson  idag Kommunstyrelsens ordförande

Just nu på gång i Kommunstyrelsen är:

Uppdatering pågår

Nu pågår arbetet med kommande Handlingprogram

Kommunstyrelsens områden i HP 2019-2022

Det vi lovade  Valet 2014 återfinns i det Handlingsprogam nedan som är nu gällande:

Kommunstyrelsens områden i HP 2015-2018

facebook Twitter Email