Socialnämnden

Välkommen till Socialnämnden.

Vår socialdemokratiska ordförandekandidat inför Valet 2018  är Kerstin Ahlin  idag vice ordförande i nämnden.

Just nu på gång i Socialnämnden är:

  • Socialnämnden beslutar att asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år och inte har fått beslut i sitt asylärende ges möjlighet att stanna kvar på sitt boende tills de har fått beslut i asylärendet. Förslaget gäller de ungdomar som är anvisade till kommunen.

Nu pågår arbetet med kommande Handlingprogram

Socialnämndens stycke i HP 2019-2022

Det vi lovade Valet 2014 återfinns i det Handlingsprogam nedan som är det nu gällande:

Socialnämndens stycke i HP 2015-2018

facebook Twitter Email