Socialnämnden

Kerstin Ahlin

2:e vice ordförande Socialnämnden

Läs mer om hur vi önskar utvecklingen för Socialnämndens område i vårt Handlingsprogram för 2022-2026

facebook Twitter Email