Kultur- och Fritids Nämnden

Välkommen till Kultur och Fritidsnämnden.

Vår socialdemokratiska ordförandekandidat inför Valet 2018 är  Nazer Vukovic  idag vice ordförande i nämnden.

Just nu på gång i Kultur och Fritidsnämnden är:

  • Flytten av kommunens 3 fritidsgårdar från Utbildningsnämnden till Kultur och Fritidsnämnden, syftet med flytten är att stärka det viktiga arbete som fritidsgårdarna gör för våra ungdomar.  Det samarbete som fungerar mycket bra mellan skolan och fritidsgårdarna skall fortsätta.
  • Anläggandet av Aktivitetspark i Råby, parken ska skapa möjlighet till spontanaktivitet för alla åldrar.
  • Inventering av kommunens äldre byggnader. Beslut ska fattas vilka som kan användas för föreningslivet eller bevaras i annat syfte och vilka byggnader som kan säljas eller rivas.

Nu pågår arbetet med kommande Handlingprogram

Kultur och Fritids område i HP 2019-2022

Det vi lovade Valet 2014 återfinns i det Handlingsprogam nedan som är det nu gällande:

Kultur och Fritids område i HP 2015-2018

facebook Twitter Email