Vi bygger Upplands-Bro starkt

Vi bygger Upplands-Bro starkt!(Igen) Återstart Upplands-Bro Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Bygg- och miljönämnden Utbildningsnämnden Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden Kultur-och fritidsnämnden Socialnämnden Äldre-och omsorgsnämnden Ägardirektiv AB Upplands-Brohus Ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Läs mer

Kerstin Ahlin talar om äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun

Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=kcrGa1Te4a4&feature=youtu.be

Läs mer

Regeringens höstbudget ger 60 miljoner extra till Upplands-Bro 2021

Regeringens höstbudget innehåller en historisk satsning på välfärden.   Förutom stora satsningar på bland annat sjukvården, höjda pensioner, jobb, A-kassa, polisen och kunskapslyftet så höjs anslaget till kommunerna.   För Upplands-Bro innebär det att vi får hela 60 miljoner kronor extra under 2021!  Pengar som gör att vi kan satsa på välfärden  För bättre äldreomsorg …

Läs mer

Politisk överenskommelse Upplands-Bro kommun

Politisk överenskommelse under rådande pandemi Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna kom den 26 mars 2020 överens om vissa frivilliga åtgärder för minimering av risker och spridning av det nya Corona-viruset. Efter att nya beslut fattats som påverkar överenskommelsen har en ny överenskommelse tagits fram den 1 juni 2020. Tidigare revidering och bilaga utgår…

Läs mer

Mötesplatser för äldre

På Torget 4 i Kungsängen fanns en gång en restaurang…. Den var främst till för de som bodde i huset men även andra var välkomna i mån av plats. Lönsamheten var nog inte den bästa, så den aktören stängde restaurangen till mångas förtret. Sen kom restaurangskolan dit och det blev ett riktigt lyft för alla…

Läs mer

Stöd till föreningslivet med anledning av coronaviruset

Många föreningar påverkas ekonomiskt på grund av spridningen av coronaviruset på olika sätt. Vissa påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför föreslår Socialdemokraterna i Upplands-Bro ett antal åtgärder för att förbättra situationen på kort och lång sikt. Komplement till statliga medel Åtgärderna är ett komplement till de beslutade statliga medlen på…

Läs mer

Regeringens Äldreomsorgslyft

Regeringens Äldreomsorgslyft beräknas leda till 19 nya tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen i Upplands-Bro!

Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Våra viktigaste prioriteringar som samhälle just nu är…

Läs mer

Socialdemokraternas krispaket i Coronatider

Krispaket Vi vill ge kommundirektören i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna och återkomma med konkreta förslag, för ansvarsfulla och snabba beslut, för att stödja enskilda, organisationer och företag i Upplands-Bro kommun med anledning av coronaviruset: att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg. att tillsynsbesök från kommunen som…

Läs mer

Läs vårt Kommunala Handlingsprogram 2018-2022

Inledning Vår politik Utbildning Trygghet Tryggt och snyggt Stockholms Läns Landsting Sjukvård Kollektivtrafik Psykisk ohälsa Missbruk Folkhälsoarbete Äldreomsorg Funktionsvariationer Arbete och Näringsliv Arbete Näringsliv Bostäder Samhällsplanering Positiv Landsbygdsutveckling En hållbar framtid Kultur och Fritid Kultur Fritid Civilsamhället Anhöriga Finskt förvaltningsområde Ekonomi och styrning av kommunen Egenmakt och möjlighet att välja Kommunen som arbetsgivare Samlad ungdomspolitik…

Läs mer
facebook Twitter Email