En riktigt fin sommar !

Nu är det äntligen sommar och tid att njuta av ledighet, sol och bad. Men det blir inte en vanlig sommar, vårt land liksom övriga världen är drabbad av Covid-19 ett dödligt virus, som vi med gemensamt ansvar ska bekämpa.  Liv, hälsa och jobb är hotade. Det enda sättet att klara av denna fruktansvärda pandemi…

Läs mer

Regeringens Äldreomsorgslyft

Regeringens Äldreomsorgslyft beräknas leda till 19 nya tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen i Upplands-Bro!

Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Våra viktigaste prioriteringar som samhälle just nu är…

Läs mer

1:maj 2020

Ett starkare samhälle! Partivänner! Vi har en allmän smittspridning i Sverige. Liv, hälsa och jobb är hotade. Flera av oss kommer att bli sjuka, flera kommer att tvingas säga ett sista farväl till en älskad, utan att kunna träffa hen under den sista tiden. Enda sättet att klara av detta är att vi möter krisen…

Läs mer

Politisk överenskommelse om riktlinjer för möten med anledning av att minska smittspridningen av COVID-19:1

Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna är överens om nedanstående frivilliga åtgärder för minimering av risker och spridning av COVID-19:1 Minska antalet möten som kräver fysiskt deltagande  Enligt kommunlagen är minsta möjliga antal ledamöter mer än hälften för att uppnå beslutsbarhet. 1 § Deltagande kan företrädesvis ske på distans i beredningar. Ordförande i kommunstyrelsen,…

Läs mer

Socialdemokraternas krispaket i Coronatider

Krispaket Vi vill ge kommundirektören i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna och återkomma med konkreta förslag, för ansvarsfulla och snabba beslut, för att stödja enskilda, organisationer och företag i Upplands-Bro kommun med anledning av coronaviruset: att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg. att tillsynsbesök från kommunen som…

Läs mer

Budget 2020

  http://www.socialdemokraternaupplands-bro.se/budget-2020/  

Läs mer

Läs vårt Kommunala Handlingsprogram 2018-2022

Inledning Vår politik Utbildning Trygghet Tryggt och snyggt Stockholms Läns Landsting Sjukvård Kollektivtrafik Psykisk ohälsa Missbruk Folkhälsoarbete Äldreomsorg Funktionsvariationer Arbete och Näringsliv Arbete Näringsliv Bostäder Samhällsplanering Positiv Landsbygdsutveckling En hållbar framtid Kultur och Fritid Kultur Fritid Civilsamhället Anhöriga Finskt förvaltningsområde Ekonomi och styrning av kommunen Egenmakt och möjlighet att välja Kommunen som arbetsgivare Samlad ungdomspolitik…

Läs mer
facebook Twitter Email