Region Stockholm kan bättre

Våra skattepengar tycks försvinna till allt annat än vård och kollektivtrafik. Moderaterna gör miljardöverskott men sjukhusen har drabbats av besparingar. Marknadsexperiment i välfärden leder till att mottagningar lägger ner där det inte är lönsamt och SL-korten har blivit dyrare utan att vare sig bussarna eller pendeltågen blivit bättre. Rulltrappor står stilla. Det saknas kontroll, det är ingen ordning och reda.

Vi socialdemokrater är övertygande om att vår region kan bättre. Vi vill ta tillbaka kontrollen över välfärden för att återigen bygga en region med framtidstro. Det gör vi genom att sätta välfärden först, med satsningar på sjukhusen, vårdcentralerna och vårdpersonalen, istället för nya marknadsexperiment, konsultnotor och jävsaffärer. Men också genom att investera i företagen, forskningen och människorna som bor här.

Vi ska framåt tillsammans. Alla ska känna framtidstro och kunna lita på att välfärden finns där när vi behöver den, oavsett vem du är eller var du än bor. Men då krävs ett historiskt maktskifte i Region Stockholm.

Ta tillbaka kontrollen över vården

Trots att vi bor i landets rikaste region har vi landets längsta väntetider på akuten. Vård­personalen går på knäna och vård lägger ner runt om i länet. Skattepengar tycks gå till allt annat än vård.

Detta är verkligheten när Moderaterna styr. Under lång tid har högern prioriterat marknadsexperiment och utförsäljningar av vår gemensamma välfärd. Sjukhusen har tvingats till nedskärningar och personalen har varken fått fler kollegor eller bättre villkor. Vården splittras upp och patienter med störst behov hamnar i kläm. Marknaden får styra istället för behoven.

Det är dags att ta tillbaka kontrollen. Pengar ska inte längre försvinna till konsultnotor, gynnande av enskilda intressen, jävsaffärer eller nya marknadsexperiment utan istället gå till vården. Då kan vi rusta våra sjukhus, ge vårdpersonalen fler kollegor med bättre villkor och bygga ut vårdcentralerna. Vården ska inte vara en marknad utan en trygghet för alla stockholmare den dag du behöver den. Var du än bor eller vem du än är.

För när du är som svagast ska samhället vara som starkast. Du ska kunna lita på att välfärden finns där och att du får rätt vård i tid. Efter dina behov, inte hur lönsam du är eller vilken storlek din plånbok har. Du som jobbar i vården ska få fler kollegor och bättre villkor. Det går att göra, om vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården.

Socialdemokraterna vill:

 • rusta Stockholms sjukhus och anställa mer personal med bättre villkor, inga fler varsel eller långa köer,
 • satsa mer pengar på vårdcentralerna och bygga ut vården i hela länet,
 • stoppa utförsäljningar av vård och skärpa kontrollen över vem som får bedriva vård i regionen, stoppa oseriösa aktörer,
 • säkerställa att skattepengar ska gå till vård, inte till skatteslöseri och gynnande av enskilda intressen,
 • garantera en trygg förlossning för alla – en barnmorska per födande.

I Upplands-Bro ska det finnas bra och tillgängliga vårdcentraler som ska ges de bästa förutsättningarna att bedriva sin verksamhet, det vill säga kunna fokusera på att ge vård och inte använda resurserna till att hantera administration och prislistor. Mer samordnade insatser kring de patienterna med störst vårdbehov behövs.

Unga med psykisk ohälsa ska få snabb kontakt för stöd och behandling. Den förebyggande vården är central och tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin ska öka.

Konkret ska vi:

 • driva på för att det införs en personalpolitik för ökad kontinuitet i vården som gör att vi i Upplands-Bro kan få fler fast anställda i vården och undvika stafettläkare som endast stannar korta perioder, 
 • verka för att en BOU, barn-och ungdomspsykiatrisk mottagning i Upplands-Bro etableras, 
 • säkerställa tillgång till psykiatriskt jourteam för invånarna i Upplands-Bro kommun, 
 • driva på att ett nytt sjukhus i Barkarby byggs med fler vårdplatser för oss i Upplands-Bro och i väntan på det bibehålla tillgänglighet på Jakobsbergs sjukhus, 
 • föra fram behov av en ny vårdcentral i Upplands-Bro, 
 • föra fram vikten av bättre upphandling för öka tillgänglighet och jämlikhet till färdtjänst. 

Kollektivtrafik

En stark kollektivtrafik skapar tillväxt, jämlikhet och klimatomställning

Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Stockholm växer och får allt fler invånare. Det är Region Stockholms uppgift att se till att kollektivtrafiken följer med i den utvecklingen.

Stockholmsregionen är alla vi som lever, bor och verkar i den, oavsett var i länet vi befinner oss. Alla ska omfattas av utvecklingen, och få ta del av de värden som skapas i vårt län, och på jämlika villkor delta på arbetsmarknaden, i utbildningar och fritidsaktiviteter.

Socialdemokraternas övergripande syften med en stärkt infrastruktur och kollektivtrafik är därför att bidra till att uppnå klimatmålen, till en jämlik region och till en tillväxt där hela länet kan vara med och skapa resurser att finansiera vår välfärd.

Det självklara förstahandsvalet att resa i vår region ska vara med det kollektiva färdsättet. För det krävs att prioritera kollektivtrafikens framkomlighet, fler och snabbare tvärförbindelser samt utbyggd spår- och busstrafik. Byten ska synka och det ska vara tryggt oavsett var du reser, vem du än är eller vart du än ska. Att bli stående vid en station där du känner dig otrygg för att tåget var sent och bussen hunnit gå är inte acceptabelt.

Färdtjänsten ska utgå från den enskildes rätt till ett aktivt liv som förälder, fritidsutövare, anställd eller student. Du ska kunna lita på att komma i tid och få hjälp hela vägen.

Socialdemokraterna vill:

 • utöka turtätheten på spårtrafiken, påbörja införandet av 10-minuterstrafik och nattrafik på pendeltågen och köra tätare avgångar i tunnelbanan,
 • se till att kollektivtrafiken är ett alternativ i hela länet, skapa fler tvärförbindelser för snabbare resande i hela länet, bygga ut infartsparkeringarna i länet så det blir enklare i vardagen att resa kollektivt åtminstone en del av resan,
 • att resenärernas biljettpengar ska gå till bättre trafik – bort med misslyckade upphandlingar, bromsa taxehöjningarna. Vill vi få fler att åka kollektivt får inte taxan bli ett hinder. Då måste vi sanera regionens ekonomi och sluta pengarullningen till dåligt skötta upphandlingar. Vi vill göra det billigare för ungdomar att resa med SL, gratis för barn upp till 12 år och lägre taxa när man reser utanför rusningen samt erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommaren,
 • stärka tryggheten i kollektivtrafiken. Att öka tryggheten i kollektivtrafiken handlar både om att öka andelen synlig personal i trafiken och om den fysiska utformningen av stationer och hållplatser. Vi vill satsa på belysning, kameror och bygga bort mörka hörn men även anställa mer trygghetspersonal.

I Upplands-Bro vill vi ha en kollektivtrafik som fungerar och bidrar till ett klimatsmart och hållbart samhälle. Upplands-Bro har ett attraktivt läge mitt i Mälardalen som lockar till att människor vill bosätta sig och etablera företag här. För att bibehålla den konkurrenskraften krävs att kollektivtrafiken utvecklas och förbättras.

För oss som redan bor i Upplands-Bro är det nödvändigt att vi får kvartstrafik på pendeltågen till Bro men även förbättrade tvärförbindelser inom kommunens olika delar. Det ska vara möjligt att lättare kunna förflytta sig mellan bostad och olika verksamheter utan hinder.

Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sådant sätt att olika delar i kommunen kan nås på ett enkelt sätt exempelvis till de olika affärscentrum som byggs. Bro pendeltågstation är under­dimensionerad. För att klara dagens och framtidens krav behöver den byggas ut samt få ytterligare en uppgång.

Konkret ska vi:

 • kräva kvartstrafik för pendeltågen till Bro,
 • driva på att tvärförbindelser inom kommunen utökas,
 • införa ”vinkbuss”/Servicelinje för centrala delar i Bro och Kungsängen,
 • driva på att pendeltågstationen i Bro byggs ut och får ytterligare en uppgång,
 • driva på att det ska finnas bussförbindelse till varje pendeltågsavgång i Bro och Kungsängen samt för fler bussturer mellan Bro och Kungsängen,
 • kräva buss till Willys i Bro och till COOP i Kungsängen,
 • driva på för bättre bussförbindelser på landsbygden.
facebook Twitter Email