Anhöriga

Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. De flesta vill ta hand om sin närstående. Men anhöriga med omsorgsansvar riskerar att slitas ut och många äldre tycker att det mest påfrestande är att samordna sin anhöriges alla kontakter med kommun och sjukvård.

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Anhörigstödet skall vara individuellt och flexibelt.

Vi vill:

  • Fortsätta utvecklingen av stöd och avlastning till anhörigadagverksamhet och kompetensutveckling i dialog med anhörigföreningen, anhörigråd och andra intresseorganisationer.
  • Upprätta en anhörigstödplan för anhöriga.
  • Utveckla dialogen och samarbetet med anhörigrådet.
  • Utveckla stöd för att samordna anhörigas alla kontakter med kommun och sjukvård.

 

facebook Twitter Email