Folhälsoarbete

Folkhälsoarbetet är av stor betydelse för att medverka till att människor har en god livskvalitet och för att förebygga ohälsa. Folkhälsan är också viktig för planering av kommunens utveckling inom det kommunövergripande strategiska arbetet samt i lokalt utvecklingsarbete inom kommundelar och delområden.

Det är många år sedan Upplands-Bro kommun tog fram ett samlat folkhälsodokument därför anser vi att det är dags att uppdatera och bifoga ett folkhälsobokslut till kommunens årsbokslut.

Ett folkhälsobokslut som innehåller indikatorer på hälsa och livskvalitet ur ett brett hälsoperspektiv Det ska innebär information om livsvillkor, förutsättningar och andra faktorer som kan ha betydelse för hälsoutvecklingen i kommunen. Folkhälsobokslutet skall vara ett underlag för att följa upp folkhälsan i kommunen.

Vi vill:

  • Införa folkhälsobokslut
  • Utveckla det folkhälsostrategiska arbetet.
facebook Twitter Email