– Kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten.

Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens- hus verksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning.

Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12–20 år.

Öka Kulturskolans utbud samt riktad satsning satsning för ökat deltagande inom kulturskolan i områden där deltagandet är lågt idag.

Kultur-och fritidsnämnden

Budget 202087 650
Generell kompensation5 400
Kapitalkostnader2 800
Omfördelar inom ram 
3 600 från Kulturchecken till Kulturskolan och bidrag till studieförbunden+ 3 600 – 3 600
Budget 202195 850
Kapitalkostnader300
Plan 202296 150
Plan 202396 150
facebook Twitter Email