Prognos över pensionskostnaderna

Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti 2019. Pensionskostnaderna ökar då allt fler anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad pension. PO-pålägget bedöms kunna lämnas oförändrat för 2021 men kan behöva höjas 2022.

Mkr2020202120222023
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg69,963,574,981,6
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP26,426,726,727,2
Finansiell kostnad5,13,44,16,9
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt101,593,6105,7104,8
facebook Twitter Email