– Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, samt för kostverksamheten i kommunen.

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd.

Utbildningsnämnden

Budget 2020707 800
Volymförändring16 100
Generell kompensation21 600
Förskolepeng +2%4 800
Budget 2021750 300
Volymförändring25 000
Plan 2022775 300
Volymförändring25 000
Plan 2023800 300
facebook Twitter Email