Aktuellt

Oppositionsrådet sommarjobbar !


Under sommaren har oppositionsrådet Camilla Janson jobbat på sjukhuset och gjort praktik med kommunens sommarjobbare.


Efter en veckas jobb på Mobila akutenheten, St Görans sjukhus, var det dags att hugga i på hemmaplan.


Att socialdemokraterna inser att sommarjobb är ett första viktigt steg in på arbetsmarknaden är ingen hemlighet. Vi anser att alla ungdomar i Upplands-Bro kommun ska få chansen MEN tyvärr så är det inte den styrande minialliansens linje.


Positivt är i alla fall att det är några som får möjligheten tex de ca 40 ungdomar som jobbat i projektet


Tillsammans För Bro. Ungdomar från Bro och Kungsängen jobbar i projektet. När Camilla praktiserade var det skräp som rensades och stenar som tvättades inför målning. Fint väder , härliga ungdomar och en lagom sträng arbetsledare.


S Budget/Kommunplan 2023

Vårt Upplands-Bro kan bättre! Politik handlar om att prioritera. Utveckling ska ske tillsammans med invånare, företag och civilsamhället. Socialdemokraterna i Upplands-Bro lägger en skuggbudget som sätter välfärden och kampen mot samhällsproblemen främst. Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte…

Läs mer

Kommunalt Handlingsprogram 2022-2026 Tillsammans för ett bättre Upplands-Bro!

En trygg välfärd som det går att lita på       Prioriterade områden för Upplands-Bro kommun       Utbildning: en nyckel till frihet och tillväxt       Vård och omsorg: det ska vara tryggt att bli gammal       Jobb och näringsliv: arbete är grunden för samhällets välstånd      …

Läs mer

Äldrepolitiskt program för mandatperioden 2022-2026

LIVSKVALITET HELA LIVET En förbättrad omsorgsverksamhet. Fler och bättre anpassade bostäder för äldre. Fler mötesplatser och möjligheter till fritidsaktiviteter. Förbättrad samverkan och dialog.

Läs mer

Regeringens Äldreomsorgslyft

Regeringens Äldreomsorgslyft beräknas leda till 19 nya tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen i Upplands-Bro!

Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Våra viktigaste prioriteringar som samhälle just nu är…

Läs mer

Socialdemokraternas krispaket i Coronatider

Krispaket Vi vill ge kommundirektören i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna och återkomma med konkreta förslag, för ansvarsfulla och snabba beslut, för att stödja enskilda, organisationer och företag i Upplands-Bro kommun med anledning av coronaviruset: att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg. att tillsynsbesök från kommunen som…

Läs mer
facebook Twitter Email