Civilsamhället

Socialdemokraternas samhällsbygge grundar sig på en tilltro till medborgarnas engagemang och respekt för deras självständiga förmåga till organisering.  I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera. Upplands-Bro ska fortsatt ha ett vitalt och självständigt civilsamhälle som spelar en aktiv roll i dialogen med det offentliga och har en mångfald av verksamheter.

Vi vill driva en politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhälle

I folkrörelser möts olika åsikter och det finns demokratiska former för att enas om hur organisationen skall bedriva sin verksamhet och påverka samhället.

Goda förutsättningar för folkrörelser och det civila samhället behövs för att lyckas med detta. Vi vill bidra till att människor skall kunna organisera sig och idéer burna organisationer skall ha möjligheter att växa.

Vi vill öka dialogen med civila samhälle genom att inrätta ett lokalt sakråd.

Vi vill:

  • Öka stödet till civilsamhällets organisationer
  • Stimulera tillväxten av civilsamhällets företagande.
  • Skapa fler fysiska mötesplatser
  • Inrätta ett lokalt sakråd.
facebook Twitter Email