Förväntad befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 32 800 invånare 2023.
facebook Twitter Email