Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos den 1 oktober 2020 använts.

Skatteintäkter och generella bidrag
Mkr2020202120222023
Skatteintäkter1254,91309,41356,41409,5
Inkomstutjämning258,0248,2273,8323,7
Kostnadsutjämning76,589,686,6111,1
Regleringsbidrag/- avgift30,089,376,855,0
LSS-utjämning-21,6-19,3-19,6-20,3
Fastighetsavgift47,448,948,948,9
Särskilda statsbidrag från staten  64,0   
Summa intäkter1709,21766,11822,91927,9
facebook Twitter Email