Resultatbudget

Mnkr2020202120222023
Nämndernas budgetramar1633,21746,81783,61825,3
Avgår internränta-9,9-9,9-9,9-9,9
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg26,126,727,127,0
Kommunstyrelsen – oförutsett11,61,51,51,5
Summa verksamhetens nettokostnader  1661,0  1765,1  1802,3  1843,9
Skatteintäkter1 266,61309,41356,41409,5
Inkomstutjämning264,2248,2273,8323,7
Kostnadsutjämning82,889,686,6111,1
Regleringsbidrag30,589,376,855,0
LSS-utjämning-21,3-19,3-19,6-20,3
Tillskott 10 mdkr till välfärden  5,7  0,0  0,0  0,0
Fastighetsavgift47,348,948,948,9
Summa skatteintäkter och bidrag1675,81766,11822,91927,9
Finansnetto2,02,02,02,0
Summa finansiering1677,81768,11824,91929,9
     
Årets resultat16,82,022,686,0
facebook Twitter Email