Samhällsekonomiska förutsättningar

Den samhällsekonomiska utvecklingen präglas tydligt av effekterna av covid-19. Betydande osäkerhet kvarstår. Redan innan vårens pandemi var prognosen att Sverige skulle nå en mild lågkonjunktur mot slutet av 2020.

Under våren skedde en kraftig nedgång av BNP och arbetslösheten ökade kraftigt. Mycket ser nu ut att ha stabiliserats jämfört med våren, ovissheten är dock fortfarande stor, inte minst globalt.

Från och med tredje kvartalet beräknas BNP öka. Trots ökningen blir det en kraftig nedgång i BNP med en förväntad minskning på 3,9 procent jämfört med 2019. Arbetslösheten bedöms fortsätta att öka och beräknas ligga över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021.

Lågkonjunkturen beräknas bestå ända fram till 2024. Inte förrän i början av 2024 antas gapet mellan antalet arbetade timmar och den beräknade timpotentialen vara slutet.

 201920202021202220232024
BNP %1,2-3,92,93,12,42,2
Sysselsättning, timmar %-0,3-3,71,51,51,50,9
Arbetslöshet %6,88,89,58,67,77,5
KPIF %1,70,51,21,61,82,0
Realt skatteunderlag0,50,8-0,11,51,20,9

Källa: Sveriges kommuner och Regioner per 20 oktober 2020 (SKR)

facebook Twitter Email