Sjukvård

Det viktigaste är att familjen får vara frisk. Här ska vi ha en grundläggande trygghet, att det finns en bra sjukvård nära, om ett barn trillar på skridskobanan och får t. ex en hjärnskakning, när äldre behöver få sår omlagda eller hjälp med genomgång av recept och mediciner.

Den vård du behöver ofta ska finnas på bra och tillgängliga vårdcentraler.

Mer samordnade insatser kring de patienter som har störst vårdbehov behövs, så som äldre med fler sjukdomar. Här ser vi en fara i att vården splittras upp och privatiseras genom olika vårdvalssystem. Våra vårdcentraler i Bro och Kungsängen måste få en chans att ge bättre service till patienterna. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och deras kollegor i vården skall få fokusera på att ge vård, aldrig på administration och prislistor. Behovet av mer tid för patienten måste tas på allvar. Vi vill ändra ersättningssystemen så att vården ersätts efter patientens behov och efter vårdens kvalitet, istället för antal ingrepp och antal ifyllda enkäter. Den pågående privatiseringslinjen i Stockholms läns sjukvård måste avbrytas. Vård skall ges efter behov och aldrig efter plånbokens storlek – ingen skall kunna köpa sig före i kön. Det krävs ordning och reda, långsiktig planering och ett tydligt politiskt ansvar för vården.

Den psykiska ohälsan växer i Sverige och Upplands-Bro, vi ser att många unga människor mår dåligt redan i grundskolan och det kryper nedåt i åldrarna. Vi behöver bli bättre på att förebygga och tidigt fånga upp när unga mår dåligt.

Elevhälsan är en viktig verksamhet som skall nå alla barn och unga. Elevhälsan skall stärkas och samordningen kring arbetet ska förstärkas. Särskilt viktigt är, att tidigt uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever. Rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa skall prioriteras.

Vi vill:

  • Bygga ett nytt sjukhus med fler vårdplatser i Barkarby, för oss i Upplands-Bro och Järfälla. Jakobsbergs sjukhus skall vara tillgängligt till dess det nya står färdigt.
  • Införa en personalpolitik som gör att vi i Upplands-Bro kan få mer fast personal i vården och slippa stafettläkare som bara stannar korta perioder.
  • Öppna en ny vårdcentral i Upplands-Bro.
  • Verka för en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Upplands-Bro
  • Att elevhälsan skall stärkas med fokus på att förebygga psykisk ohälsa bland elever.
facebook Twitter Email