– Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestödför funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande. Från och med 2021 ansvarar nämnden även för arbetsmarknadsenheten.

Socialnämnden
Budget 2020232 900
Generell kompensation5 120
Ökade kostnader placeringar6 000
Budget 2021244 020
Plan 2022244 020
Plan 2023244 020

Ekonomiskt bistånd

Budget 202015 800
Ökade kostnader14 200
Budget 202130 000
Plan 202230 000
Plan 202330 000
facebook Twitter Email