Höstkampanjen i full gång !

Trevliga samtal i Höstkampanjen på Köpmanvägen 5. Vi pratar om vården och att Moderaterna har styrt i Landstinget, numera region Stockholm i 13 år. Resultatet är: Stort underskott i finanserna Slösar bort skattepengarna på konsultkostnader Fördubblat administrationskostnaderna Långa vårdköer Socialdemokraterna vill använda skattepengarna bättre !  

Läs mer

Läs vårt Kommunala Handlingsprogram 2018-2022

Inledning Vår politik Utbildning Trygghet Tryggt och snyggt Stockholms Läns Landsting Sjukvård Kollektivtrafik Psykisk ohälsa Missbruk Folkhälsoarbete Äldreomsorg Funktionsvariationer Arbete och Näringsliv Arbete Näringsliv Bostäder Samhällsplanering Positiv Landsbygdsutveckling En hållbar framtid Kultur och Fritid Kultur Fritid Civilsamhället Anhöriga Finskt förvaltningsområde Ekonomi och styrning av kommunen Egenmakt och möjlighet att välja Kommunen som arbetsgivare Samlad ungdomspolitik…

Läs mer
facebook Twitter Email